Természettudományos labor kialakítása

A pályázatban szereplő 10 iskola együttműködésével a pályázat keretén belül sikerül megvalósítani a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában a természettudományos laboratóriumot. Ez Salgótarján város természettudományos oktatásában jelentős előrelépést jelentene.

A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában az új természettudományos laboratórium megfelelő felszereltsége és a laborban dolgozó szakképzett személyzete révén alkalmas lesz olyan térségi központ szerepének betöltésére, amely helyet ad emelt szintű természettudományos érettségi előkészítők és természettudományos érettségi vizsgák hivatalos lebonyolítására.

 

A továbbképzésekkel a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 12 tanára kapna felkészítést a modern eszközöknek a természettudományos oktatásban történő alkalmazására. (1 fő laborvezető, 4 fő laboratóriumi szaktanár a természettudományos laboratórium működtetésére olyan szaktárgyi 90-120 órás képző-képzést kap, amely egyben felkészíti őket más, adott szakos tanárok 30 órás továbbképzésére is a laboratórium működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerű pedagógiai módszerek és oktatástechnikai eszközök használata mellett, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola természettudományos szakos tanárai közül összesen 5 fő – 2 kötelezően előírt, 3 önként vállalt – 30 órás továbbképzésen a laboratórium működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerű pedagógiai módszerek és oktatástechnikai eszközök használatára illetve összesen 22 fő – a bevont általános iskolák tanáraival együtt – 30+60+30 órás képzés keretében a laboratórium működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerű pedagógiai módszerek és oktatástechnikai eszközök használatára.)

A diákok szempontjából megvalósulhatna a tapasztalásra, a kísérletezésre épülő oktatás módszere, ami távlatokban a diákoknak a reál területek iránti érdeklődését, és ezen felül az ilyen irányú továbbtanulását serkentené, segítve ezzel a műszaki pályákra irányítást, ezen a területen a szakemberhiány csökkentését.

A kialakítandó laboratórium jelentősége egyrészt az általános iskolák szempontjából nagy, mert a diákok számára a természettudományos oktatás alapozó szakaszában, a fiatalabb életkorban fontos igazán a tapasztalásra építő ismeretszerzés, az élményszerű tanulás. Az iskolák számára a továbbtanulásra történő felkészítés színvonalát emelheti a laboratórium, lehetővé téve a természettudományos területen továbbtanulást tervező diákok számára, hogy későbbi tanulásuk, munkájuk gyakorlati részével is megismerkedhessenek

Óraszámok tekintetében Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola fogja a legnagyobb mértékben kihasználni a laboratóriumok által nyújtott lehetőségeket, hiszen az óraszámok is itt tesznek lehetővé jelentősebb mértékben kísérletezést.

Természetesen nagy jelentősége lesz annak is, hogy 10 iskola diákjai és tanárai lehetőséget kapnak arra, hogy a modern oktatástechnika eszközeivel sajátítsák el a természettudományos tananyagot, együttműködve más iskolák pedagógusaival, diákjaivalAnnál is inkább, mivel a bevont általános iskolákban, különösen a kistelepüléseken lévők esetében (Kazár, Etes, Cered, Karancslapujtő) többnyire nincs labor, előadó. Általában rendelkeznek a minimális eszközökkel, de ezek már régiek, elavultak. Igyekeznek kihasználni minden pályázati lehetőséget, de ezek általános iskolák számára behatároltak. Igazán igényes eszközt nem igen pályázhatnak benne.

A kísérleteket a tanár bemutatja, a tanulók csupán szemlélői lehetnek az eseményeknek. A versenyekre való felkészítésnek elengedhetetlen feltétele a kísérletek elvégzése, ilyenkor a szaktanár más iskolába kéri be a tanulókat. Ez mindig bonyolult szervezést igényel.

 

www.bolyailabor.hu