Bemutatkozás

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. története egészen 2008-ig visszanyúlik. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata akkor hagyta jóvá Salgótarján Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), amelyben többek között vállalta, hogy létrehozza városfejlesztő társaságát az IVS-ben rögzített stratégiai célok elérését szolgáló komplex városfejlesztési akciók előkészítésére és megvalósítására. A Városfejlesztő Társaság létrehozását, összhangban a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának iránymutatásaival, a következők indokolták:

  •  hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsment biztosítása,
  •  középtávon egy olyan forrás és tervezési konstrukció megvalósítása, amely révén a város rehabilitációs tevékenységei tervezhetők lesznek, finanszírozásuk kiszámíthatóbbá válik,
  •  városfejlesztési és rehabilitációs témájú EU-s pályázati források megszerzésének lehetősége.

Ezen indokok alapján jött tehát létre az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Salgótarjáni Városfejlesztő Kft 2010-ben. A társaság feladatai a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott településfejlesztési feladat egy részének, a területi alapú város-rehabilitáció és városfejlesztésnek a társaságra való delegálásával kerültek kijelölésre.

A városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos döntéseket, a városfejlesztés és rehabilitáció irányait, prioritásait a Közgyűlés határozza meg, az ezzel kapcsolatos előkészítést, valamint a döntést követően a szakmai munkát, a városfejlesztési projektek lebonyolítását a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-nek kell elvégeznie.

E célokat megvalósító tevékenységeit a Kft. úgy végzi, hogy közben nyereséges gazdálkodásra, a hatékony gazdálkodást célzó vállalatirányítási szemlélet érvényesítésére törekszik.